0

İnsan Kaynakları

Kurs Detayları

Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır.

Kurs Tanımı
 • İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları nediri tanımlarsak, örgütün verimliliğini ve etkenliğini arttırmak amacı ile, çalışan insanın kapasitesinin ve motivasyonunun arttırılmasını sağlamaya çalışan, bunu yaparken de insanı örgütün en önemli değeri olarak kabul eden bir bilim ve uygulama alanıdır. Giderek gelişmekte olan İnsan Kaynakları departmanlarının asıl amacı; işyerinde verimliliği arttırarak, çalışanlarında tatmin olmasını sağlamaktır. Bir nevi işveren ile işçi arasındaki köprüdür.

 • Kurs Gereksinimleri

  • İnsan kaynakları Yönetimine Giriş
  • İnsan kaynakları Yönetiminin Amaçları
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi
  • Kurmay/Komuta Yetki
  • Performans Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri
  • Personel Devri ve Devamsızlığı
  • İletişimin Temel Unsurları
  • İş Analizi
  • Kariyer Planlama
  • Eğitim ve Geliştirme

  Kurs Programı

  • Süre 5 Saat
  • Kayıtlı Öğrenci 6
  • Yetenek seviyesi Pro
  • Kategori Kariyer Gelişim
  • Eğitmen Adı Eğitmen
  Paylaş: